• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Moving Cần Bán Tiệm Good Income Đảm Bảo Nhanh Lấy Lại Vốn Tiệm Trong Mall

Phone: (803) 749-0931
Area: Columbia, South Carolina ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: April-17-2019
** Vì moving tiểu bang khác cần bán tiệm nail. Tiệm có 12 ghế, 10 bàn, 1 phòng wax, Tiệm trong mall nguồn khách ổn định, Good income. Giá bán $270K giá cả thương lượng. Đảm bảo nhanh lấy lại vốn cơ hội cho bạn làm giàu. Nếu thật lòng muốn mua xin vui lòng liên lạc 803-318-6347 or 803-749-0931
** Đồng thời tiệm cũng cần thợ biết làm bột cân tay nước, thợ everything. Bao lương $ 1000 trên ăn chia
 
Moving Cần Bán Tiệm Good Income Đảm Bảo Nhanh Lấy Lại Vốn Tiệm Trong Mall
Moving Cần Bán Tiệm Good Income Đảm Bảo Nhanh Lấy Lại Vốn Tiệm Trong Mall
 
Moving Cần Bán Tiệm Good Income Đảm Bảo Nhanh Lấy Lại Vốn Tiệm Trong Mall
 
 
 
Moving Cần Bán Tiệm Good Income Đảm Bảo Nhanh Lấy Lại Vốn Tiệm Trong Mall

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020