• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
 • Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
 • Cần Thợ Nails | August-02-2019
 • Build tiem nails

Money makes money, Cơ Hội Trở Thành Nhà Đầu Tư Tại Hoa Kỳ

Phone:
Ngày hết hạn: March-29-2019 / Views: 672

Cơ Hội Đầu Tư !


 

JNIG tạo cơ hội cho nhiều người Việt trở nên những nhà đầu tư nhỏ lớn tùy khả năng tài chính. Chúng tôi nắm được nguyên tắc: 

 • “Money makes money”/ “Tiền đẻ ra tiền”

 • “Let your money work for you”/ “Hãy để tiền của bạn làm việc cho bạn”

Chúng tôi đang có rất nhiều dự án tại Mỹ cần thêm vốn để mở rộng như:
•    Mở tiệm nail, nhà hàng, khách sạn…
•    Đầu tư cổ phần công ty hải sản, chợ Việt Nam, siêu thị, mall
•    Đấu thầu các công trình xây dựng cầu đường, nhà cửa, công trình tư nhân
Chúng tôi có suất đầu tư như sau:
Loan term/ Thời hạn: 3 năm (36 tháng)
Lãi xuất: 2%
Monthly payments: Principle + interest


Ví dụ: 

 • Anh Nguyên đầu tư:
  • 1. Tổng Vốn: $20,000
  • Tổng cộng tiền lời/ Total interest:  $20,000 x 0.2 = $4,000
  • Tổng cộng số tiền vốn & lời: $24,000
  • Tiền trả góp hằng tháng cho anh Nguyên: $666.67
  • 2. Tổng Vốn: $50,000
  • Tổng cộng tiền lời/ Total interest:  $50,000 x 0.2 = $10,000
  • Tổng cộng số tiền vốn & lời: $60,000
  • Tiền trả góp hằng tháng cho anh Nguyên: $1,666.67
  • 3.Tổng Vốn: $100,000
  • Tổng cộng tiền lời/ Total interest:  $100,000 x 0.2 = $20,000
  • Tổng cộng số tiền vốn & lời: $120,000
  • Tiền trả góp hằng tháng cho anh Nguyên: $3,333.34


Các thủ tục đầu tư:
1.    Investing Agreement/ Bản thỏa thuận đầu tư
2.    Promissory Agreement/ Bản thỏa thuận vay và trả
3.    Payment sheet/ Bản liệt kê payment hằng tháng
4.    Set up an auto withdraw money from our business bank account
5.    Bức hình kỷ niệm giữa các đối tác với nhau

 

Liên Lạc: (678) 971 - 7597
Email: tre247online@gmail.com
Làm việc trên tất cả 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Tin liên quan

(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
(404) 547-4233
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Money makes money, Cơ Hội Trở Thành Nhà Đầu Tư Tại Hoa KỳMoney makes money, Cơ Hội Trở Thành Nhà Đầu Tư Tại Hoa KỳChúng tôi đang có rất nhiều dự án tại Mỹ cần thêm vốn để mở rộng như:  Mở tiệm nail, nhà hàng, khách sạn… Đầu tư cổ phần công ty hải sản, chợ Việt Nam, siêu thị, mall. Đấu thầu các công trình xây dựng cầu đường, nhà cửa, công trình tư nhân trên Bình chọn