• doi bang xuyen bang
 • Banner trên thứ 1
 • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
 • Build tiem nails

Money makes money, Cơ Hội Trở Thành Nhà Đầu Tư Tại Hoa Kỳ

Phone: /
Ngày đăng: March-29-2017 / Ngày hết hạn: March-29-2019 / Views: 515

Cơ Hội Đầu Tư !


 

JNIG tạo cơ hội cho nhiều người Việt trở nên những nhà đầu tư nhỏ lớn tùy khả năng tài chính. Chúng tôi nắm được nguyên tắc: 

 • “Money makes money”/ “Tiền đẻ ra tiền”

 • “Let your money work for you”/ “Hãy để tiền của bạn làm việc cho bạn”

Chúng tôi đang có rất nhiều dự án tại Mỹ cần thêm vốn để mở rộng như:
•    Mở tiệm nail, nhà hàng, khách sạn…
•    Đầu tư cổ phần công ty hải sản, chợ Việt Nam, siêu thị, mall
•    Đấu thầu các công trình xây dựng cầu đường, nhà cửa, công trình tư nhân
Chúng tôi có suất đầu tư như sau:
Loan term/ Thời hạn: 3 năm (36 tháng)
Lãi xuất: 2%
Monthly payments: Principle + interest


Ví dụ: 

 • Anh Nguyên đầu tư:
  • 1. Tổng Vốn: $20,000
  • Tổng cộng tiền lời/ Total interest:  $20,000 x 0.2 = $4,000
  • Tổng cộng số tiền vốn & lời: $24,000
  • Tiền trả góp hằng tháng cho anh Nguyên: $666.67
  • 2. Tổng Vốn: $50,000
  • Tổng cộng tiền lời/ Total interest:  $50,000 x 0.2 = $10,000
  • Tổng cộng số tiền vốn & lời: $60,000
  • Tiền trả góp hằng tháng cho anh Nguyên: $1,666.67
  • 3.Tổng Vốn: $100,000
  • Tổng cộng tiền lời/ Total interest:  $100,000 x 0.2 = $20,000
  • Tổng cộng số tiền vốn & lời: $120,000
  • Tiền trả góp hằng tháng cho anh Nguyên: $3,333.34


Các thủ tục đầu tư:
1.    Investing Agreement/ Bản thỏa thuận đầu tư
2.    Promissory Agreement/ Bản thỏa thuận vay và trả
3.    Payment sheet/ Bản liệt kê payment hằng tháng
4.    Set up an auto withdraw money from our business bank account
5.    Bức hình kỷ niệm giữa các đối tác với nhau

 

Liên Lạc: (678) 971 - 7597
Email: tre247online@gmail.com
Làm việc trên tất cả 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Tin liên quan

microblading-class
MICROBLADING CLASS in Jacksonville, FL
thiet ke website tiem nails
Cho Vay Tai Chinh
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG NAILS, TÓC, FACIALS
build tiem nails
gan-may-ca-the
SANG LEASE TIỆM NAILS 50 TIỂU BANG HOA KỲ
may ca the
mai kem nails
Sang Lease Tiem Nails
Hong Cong Nails Supply
nails supply
quảng cáo tre247
MERCHANT SERVICES
Sang Tiệm SALON & SPA In Okahoma City OK
USA SPA NAILS Cần Thợ Nails
Sang Tiệm Nail Vùng Coral Spring FL
cần thợ nails
Bankcard Service Group
Alfalfa Nail Supply
cho vay khong can the chap
Money makes money, Cơ Hội Trở Thành Nhà Đầu Tư Tại Hoa KỳMoney makes money, Cơ Hội Trở Thành Nhà Đầu Tư Tại Hoa KỳChúng tôi đang có rất nhiều dự án tại Mỹ cần thêm vốn để mở rộng như:  Mở tiệm nail, nhà hàng, khách sạn… Đầu tư cổ phần công ty hải sản, chợ Việt Nam, siêu thị, mall. Đấu thầu các công trình xây dựng cầu đường, nhà cửa, công trình tư nhân trên Bình chọn