•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần thợ Nails Xuyên bang có kinh nghiệm Bột, TCN In Farmington, New Mexico

Phone: (505) 947-5486
Area: Farmington, New Mexico ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 87402. :
Cần thợ Nails Xuyên bang có kinh nghiệm Bột, TCN bao lương In Farmington, New Mexico
 
Tiệm Nail & Spa In 4917 East Main St, Farmington, NM 87402 cần nhiều thợ xuyên bang có kinh nghiệm biết làm bột, TCN, bao lương $ 1000/ tuần. Tiệm nằm khu mỹ trắng, tips hậu. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng. Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Anh chị em có nhu cầu làm xuyên bang xin liên lạc
(không nghe phone kịp xin text lại) : 505-947-5486 ( C), or 714-360-7295 (W).

Thank You!!
 
Nail & Spa 
4917 East Main St,
Farmington, NM 87402

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020