• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ Nails P/W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton Texas

Ngày đăng: 03-14-2018 / Views: 731
Tiệm nails ở North Carrollton, TX khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Cần thợ nails Full time or Part time biết làm Pink & White, dip, gel, wax and tay chân nước. Bao lương cho tất cả tùy theo khả năng. Tiệm mở cửa từ 10 a.m to 7 p.m, 6:45p.m thợ không có khách có thể đi về. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 817-501-3807 or 214-483-4983 (w).
 
Cần Thợ Nails P/ W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton Texas
Cần thợ nails Full time or Part time biết làm Pink & White, dip, gel, wax and tay chân nước
Cần Thợ Nails P/ W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton Texas
Cần thợ nails Full time or Part time biết làm Pink & White, dip, gel, wax and tay chân nước
Cần Thợ Nails P/ W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton Texas
Cần Thợ Nails P/ W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton Texas
Cần Thợ Nails P/ W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton TexasCần Thợ Nails P/ W Gel Dip Wax Tay Chân Nước In Carollton TexasTiệm nails ở North Carrollton, TX khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Cần thợ nails Full time or Part time biết làm Pink & White, dip, gel, wax and tay chân nước. Bao lương cho tất cả tùy theo khả năng. trên Bình chọn