• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Nữ, Tiệm Vùng Pittsburgh, PA.

Phone: (412) 728-0099
Area: Pittsburgh, Pennsylvania ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 15241
Ngày hết hạn: February-05-2019 / Views: 673

Tiệm Cần Thợ Nails Nữ. Tiệm Income Cao Ở  Pittsburgh, PA.


 
Cần thợ nails nữ, biết làm everything càng tốt, yêu cầu phải biết làm dipping. Income trên $1,200/tuần, bao lương tùy theo tay nghề (từ $900 and up). Tiệm khu giàu, khách sang, đông khách. Khu Mỹ trắng 100%, tips cao (20%), gel $40, pedicure $35, dipping $45-55. Có chổ ở cho thợ lúc đầu. Tiệm làm không khí vui vẻ, thợ trẻ, chủ dễ thương. Thật lòng muốn có chỗ làm lâu dài xin liên lạc: Anh Khang 412-728-0099 or phone 412-283-4064. Cảm ơn!
Envy Nail Spa At Siean
100 Siena Dr Ste 260
Pittsburgh, PA - 15241

Tin liên quan

(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
(404) 547-4233
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Cần Thợ Nails Nữ, Tiệm Vùng Pittsburgh, PA.Cần Thợ Nails Nữ, Tiệm Vùng Pittsburgh, PA.Cần thợ nails nữ, biết làm everything càng tốt, yêu cầu phải biết làm dipping. Income trên $1,200/tuần, bao lương tùy theo tay nghề (từ $900 and up). trên Bình chọn