• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Gấp In Kerrville TX Lương $1,300-$2,000/6 ngày

Phone: (830) 888-0866
Area: Gun Barrel City, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 78028. Ngày hết hạn: January-03-2021
Cần Thợ Nails Gấp In Kerrville TX Lương $1,300-$2,000/6 ngày
Cần thợ nails có kinh nghiệm P&W, Dip, shellac, Lương $1,300-$2,000/6 ngày, tuỳ theo tay nghề. Có chỗ ở riêng cho thợ, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Chỗ làm sạch sẽ. Liên lạc số điện thoại: 830-888-0866. Thank you

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020