• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Nữ Làm Bột Lương Cao In Dallas, Texas

Phone: (682) 262-6275
Area: Dallas, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 75216. Ngày hết hạn: August-02-2019
Curl Nails in Dallas TX Cần gấp thợ nails nữ làm bột, tiệm khách đông, luơng cao, bao luơng 1000$/tuần, cao hơn ăn chia 7/3. Set up sẵn, thợ không cần dọn dẹp. Nơi làm việc vui vẻ và hoà đồng. Income từ $1000 - $2000/ tuần. Cần làm Chủ Nhật nếu được. Gọi đi làm ngay. Thật lòng quan tâm và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 682-262-6275 
Thank you
 
 
 
Cần Thợ Nails Làm Chân Tay Nước, Đủ Thứ Mới Ra Trường OK Ăn Chia 7/3 In Dallas, Texas
Cần Thợ Nails Làm Chân Tay Nước, Đủ Thứ Mới Ra Trường OK Ăn Chia 7/3 In Dallas, Texas
 
Curl Nails I 3200 S Lancaster RdSte 158B South Dallas, TX 75216

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
microblading-class | April-09-2020
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019