• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails In Totowa, NJ

Phone: (973) 256-2684
Area: Toms River, New Jersey ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 07512. Ngày hết hạn: April-23-2017

Tiệm Jersey Nails & Spa In Totowa, NJ. Cần Thợ Nails


 
Tiệm Jersey Nails & Spa, cần thợ nails nam/nữ, thợ chân tay nước.  Part time ok, tiệm cũng nhận dạy nghề nail. Bao lương theo yêu cầu hoặc ăn chia. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Cell (973) 668-7146, tiệm (973) 256-2684. Địa chỉ tiệm: Jersey nails & spa at 400 minnisink Totowa nj 07512
             

Jersey Nails & Spa
400 Minnisink Road #100
Totowa, NJ - 07512

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020