• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails In Natrona Heights, PA

Phone: (412) 296-0999
Area: Natrona Heights, Pennsylvania ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 15065. Ngày hết hạn: April-09-2017

Cần Thợ Nail Gấp Bao Lương Từ $10000-$1500

Cần thợ nail gấp.Lương $1000-1500/tuần tùy theo tay nghề trên chia 6/4 , làm 6 ngày/tuần. Tiệm khách Mỹ trắng, tip cao. Có phòng riêng, internet cho thợ ở xa, cần người có tâm nghề nghiệp làm lâu dài.
Mọi thông tin xin liên hệ Linh (412) 296-0999
Nails Elegance
1820 Union Ave
Natrona Heights, PA - 15065

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020