• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần thợ Nails Bao Lương $700-$1000/Tuần in North Kansas City, MO

Phone: (816) 217-2229 / Zipcode: 64119
Ngày đăng: 26-01-2018 / Views: 1297
Cần thợ Nails làm Full time & part time, bao lương 700-1000 / tuần
in North Kansas City, MO 
Tiệm Bee bee Nails in 4912 NE 81st St Kansas City, Missouri 64119, cần thợ GẤP GẤP GẤP full time và part time biết làm càng nhiều càng tốt. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, típ cao. Chỗ làm thoải mái, chủ bảo đảm không dành khách. Bao lương từ $700-  $1.000/ tuần tùy theo khả năng.
Thật lòng liên lạc: Tyna 816-217-2229.
 
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MO
Can Tho Nails In Missouri
 
Thank You

Bee bee Nails  
4912 NE 81st St Kansas City
Missouri 64119

Tin liên quan

Cần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MOCần thợ Nails Full time & part time, lương $700-1000/W in North Kansas City, MOcần thợ nails full time & part time biết làm càng nhiều càng tốt. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, típ cao. Chỗ làm thoải mái, chủ bảo đảm không dành khách. Bao lương từ $700- $1.000/tuần trên Bình chọn