• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL

Phone: (256) 527-3107
Area: Huntersville,Alabama ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 35810. Ngày hết hạn: September-22-2019
Cần thợ nails có kinh nghiệm bột và tay chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Bao lương $4000 trở lên cho thợ nails có bằng, hơn ăn chia đối với thợ có kinh nghiệm làm đủ thứ. Có thể training cho thợ mới vào nghề, ưu tiên cho thợ Việt Nam mới qua ( không bao lương ). Tiệm khu Mỹ đen, cần thợ có tay nghề giỏi, giá nails cao nhất vùng. Tiệm trong khu sopping, gần trường học và nhà bank. Có chỗ cho thợ ở xa. không khí chỗ làm vui vẻ và thoải mái. Thật lòng quan tâm xin liên lạc 256-527-3107 hoặc 256-851-1699.
Thank you!
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville AL
 
 
 
Nails by Mimi, LLC
3604 Mastin Lake Rd NE 
Huntsville AL
 

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville ALCần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột & Chân Tay Nước In Huntsville ALCần thợ nails có kinh nghiệm bột và tay chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Bao lương  $4000 trở lên cho thợ nails có bằng, hơn ăn chia đối với thợ có kinh nghiệm làm đủ thứ. Có thể training cho thợ mới vào nghề ( không bao lương ). trên Bình chọn