• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up

Phone: (317) 217-0214
Area: Fishers, Indiana ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 46038. Ngày hết hạn: October-05-2018
Cần thợ nails, không phân biệt thợ là người nước nào, bao lương!!!!
 
Tiệm  ALOHA Nail ở 11811 Allisionville rd, Fishers, IN 46038 cần thợ Nails có bằng Indiana, không Phân biệt thợ là người nước nào. Bao lương căn bản $900, biết làm everything, bao lương or ăn chia tùy ý thợ. Biết làm xâm,Eyeflash, facials nếu chưa giỏi sẽ traning thêm tận tình. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng 100% , khu shopping lớn, tips cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc : 317-217-0214.
 
 
Nail Technician All Races !
Aloha Nails Salon í in the big shoping center surounding . Located at 11811 Allisionville Rd - Fishers, In 46038. We needs mani nail technicians all races with indiana Manicurist License. Guaranteed basic salary $900/week  or commission salary plus HIGH TIPS ! Requirements: Experienced, professional attitude, strong in Acrylic, Gel, etc, ... if knows Permanent make up, Eyelashes, Facial is a plus. We will training extra if needed.
Please contact: 317-217-0214
 
Thank you!!!
 
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
Cần Thợ Nails Có Bằng Indiana Bao Lương Từ $900 & Up
​ALOHA Nail, 11811 Allisionville rd
Fishers, IN 46038

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020