• tre247.com Thanks For Watching
  • sang tiem nail | 20-06-2019
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • (608) 738-7719 | 21-06-2019

Cần Thợ Bột, Biết Làm Everything Càng Tốt In Ohio

Phone: (513) 510-7227
Area: Cincinnati, Ohio ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 45211. Ngày hết hạn: December-28-2019
Ciny Nails in Cincinnati OH đang Remodel rất rộng gần Western Village Kroger, Orange Leaf,  gần chợ....Cần gấp thợ nails làm bột, biết làm everything càng tốt. Thợ mới vào nghề sẽ được training  ( phải có thiện chí làm bột ). Tiệm khu mix, giá nail cao, khách lịch sự. Income cao ( nếu cần chủ sẽ cho xem income ) Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Chia turn công bằng, không giành giật. Có chỗ cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái. Thật lòng quan tâm xin liên lạc 513-510-7227 hoăc 513-481-7600. 
Thank you!
 
 
Ciny Nails | 6175 Glenway Ave B | Cincinnati OH 45211
 
 

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Sang Gấp Tiệm Nails | June-20-2019
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cần Nhiều Thợ nail | July-29-2019
Bán Tiệm Nail Lớn | August-15-2019
Cần Gấp Thợ Nails | July-09-2019
Cần Thợ Nails | August-14-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
(903) 314-0026 | 12-06-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Cần Thợ Nails | July-30-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Maione, Golean Detox | August-03-2019
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818 | May-19-2019
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | June-21-2019
Cần Thợ Bột, Biết Làm Everything Càng Tốt In OhioCần Thợ Bột, Biết Làm Everything Càng Tốt In OhioCiny Nails in Cincinnati OH đang Remodel rất rộng gần Western Village Kroger, Orange Leaf,  gần chợ....Cần gấp thợ nails làm bột, biết làm everything càng tốt. Thợ mới vào nghề sẽ được training  ( phải có thiện chí làm bột ). Tiệm khu mix, giá nail cao, trên Bình chọn