• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Bao Lương $800-$1100/Tuần

Phone: (602) 478-5091
Area: Peoria, Arizona ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 85382. Ngày hết hạn: August-16-2019
Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ tay chân nước có bằng Arizona! Nam or nu ok. Full-Time hoặc Part-Time. Tiệm vùng sang trên thành phố Peoria, AZ. Khách 99% mỹ trắng, tip cao, giá service cao. Bao lương hoặc an chia. Lương bao $800-$1100. Chủ dể chịu và thoải mái. Không khí gia đình trong công việc. Gọi đi làm ngay. Cell (602) 478-5091.

 

Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ TCN có bằng Arizona!
Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Có Bằng AZ
Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ TCN có bằng Arizona!
Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Có Bằng AZ
Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ TCN có bằng Arizona!
Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Có Bằng AZ
 
 
TC Nails & Spa
20340 N Lake Pleasant Rd, Ste 104 
Peoria,Arizona
 
 
 
 

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020