• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Bao Lương $800-$1100/Tuần

Phone: (602) 478-5091
Area: Peoria, Arizona ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 85382. Ngày hết hạn: August-16-2019
Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ tay chân nước có bằng Arizona! Nam or nu ok. Full-Time hoặc Part-Time. Tiệm vùng sang trên thành phố Peoria, AZ. Khách 99% mỹ trắng, tip cao, giá service cao. Bao lương hoặc an chia. Lương bao $800-$1100. Chủ dể chịu và thoải mái. Không khí gia đình trong công việc. Gọi đi làm ngay. Cell (602) 478-5091.

 

Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ TCN có bằng Arizona!
Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Có Bằng AZ
Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ TCN có bằng Arizona!
Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Có Bằng AZ
Cần thợ nails giỏi bột, SNS, và thợ TCN có bằng Arizona!
Cần Thợ Nails Giỏi Bột, SNS & Thợ Chân Tay Nước Có Bằng AZ
 
 
TC Nails & Spa
20340 N Lake Pleasant Rd, Ste 104 
Peoria,Arizona
 
 
 
 

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020