• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail In Waxahachie Texas

Phone: (682) 521-4892
Area: Waxahachie, Texas ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: August-26-2021
Cần Thợ Nail In Waxahachie Texas
Cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm làm tay chân nước, gel, dipping powder và bột, pink & white, waxing
Bao lương $800 - $1000 up tùy theo kinh nghiệm hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái.
Khu mỹ trắng, tip cao. 
CẦN NGƯỜI CLEAN UP
Thu 682-521-4892 call/text
Tina817- 675-3899 call/text

Tin liên quan

Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Cần Thợ Nail In Pearland Texas
Máy Điện Gải Kangen