• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail Biết Làm Bột Wax Chân Tay Nước In San Francisco CA

Phone: (415) 972-9810
Area: San Francisco, California ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 94102. Ngày hết hạn: September-09-2019
Cần thợ nail gấp, thợ biết làm bột, wax và thợ chân tay nước. Tiệm bao lương $140/ ngày trên ăn chia tùy tay nghề của thợ. Giá nail cao, tip hậu và Hair station for rent. Không khí làm việc vui vẻ, hoà đồng như gia đình. Chủ công bằng, đảm bảo không giành giật.
Tiệm nail ở downtown Union Square thành phố San Francisco tiểu bang California. Tiệm rất đông khách, khách sang. 
Vui lòng liên lạc 415-972-9810 để biết thêm chi tiết. (Không kịp nghe phone text messages)

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020