•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nail In Kermit Texas

Phone: (432) 586-0078
Area: Kermit, Texas ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: January-08-2021
Cần Thợ Nail In Kermit Texas
Cần thợ nail biết làm bột. Bao lương $1,200/ 6 ngày hơn ăn chia. Bảo đảm lương quanh năm từ $1,400 - $1,600 hơn ăn chia. Giá nails cao. Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái giống như gia đình. Thợ không biết làm bột xin miễn gọi. 
Tiệm nail khu trung tâm đông dân cư, khách dễ thương. 
Xin liên lạc MiMi để biết thêm chi tiết 432-586-0078.
MiMi Nail & SPA | 107 W Austin St Kermit, TX 79745

 

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020