• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.

Phone: (337) 302-6336 / Zipcode: 70601
Ngày đăng: February-03-2018 / Ngày hết hạn: February-03-2019 / Views: 232

Tiệm Lake Charles, LA. Cần Thợ Quanh Năm, Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm.


 
Cần thợ nails, thợ CTN và nhiều thợ bột có kinh nghiệm, tay nghề khá trở lên. Cần thợ quanh năm. Lương bao $1500/ tuần trên ăn chia, tiệm giá cao, lương không thay đổi. Chỗ làm thoải mái, không giành dựt, chủ sẽ giúp tìm chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm khách dễ tính, income ổn định từ $1500 up $2400. Mọi chi tiết liên lạc: Chị Cindy 337-302-6336. Có giúp thợ đổi bằng, liên lạc số phone: 678-971-7597. Thank you!
 
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
 
 
Ultimate Nails & Spa
621 W Prien Lake Rd
Lake Charles, LA - 70601

Tin liên quan

Cần Thợ Nails In Georgia
thiet ke website tiem nails
Cho Vay Tai Chinh
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG NAILS, TÓC, FACIALS
build tiem nails
gan-may-ca-the
MICROBLADING CLASS
SANG LEASE TIỆM NAILS 50 TIỂU BANG HOA KỲ
Lớp Học Nối Mi Lashes
mai kem nails
Sang Lease Tiem Nails
Hong Cong Nails Supply
nails supply
quảng cáo tre247
microblading-class
Sang Tiệm SALON & SPA In Okahoma City OK
USA SPA NAILS Cần Thợ Nails
Sang Tiệm Nail Vùng Coral Spring FL
cần thợ nails
Bankcard Service Group
Alfalfa Nail Supply
cho vay khong can the chap
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.Cần thợ nails, thợ CTN và nhiều thợ bột có kinh nghiệm, tay nghề khá trở lên. Cần thợ quanh năm. Lương bao $1500/ tuần trên ăn chia, tiệm giá cao, lương không thay đổi. trên Bình chọn