• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Cần Thợ Có Bằng PA Bao Lương $ 800 - $ 1000

Phone: (570) 417-7023
Area: King Of Prussia, Pennsylvania ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 18704
: / Views: 419

Tiệm My Nails Cần Thợ NữCần 1-2 thợ Nails Nữ có bằng Pa, bao lương $800-1,000$ cho thợ biết làm bột, chân tay nước $600-700$. Tiệm khu mỹ trắng 100%, khách sang típ cao, chủ vui vẻ hoà đồng, nếu thợ giỏi sẽ được hơn ăn chia 6/4 và được Bonus khi tuần tiệm đông khách. Vui lòng liên hệ Danny 570-417-7023 hoặc vào trang Facebook của tiệm để biết thêm Thông tin về tiệm http://www.facebook.com/Mynailsdh
My Nails
229 Pierce St
Kingston, PA - 18704

Tin liên quan

(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
(404) 547-4233
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Cần Thợ Có Bằng PA Bao Lương $ 800 - $ 1000Cần Thợ Có Bằng PA Bao Lương $ 800 - $ 1000Cần 1-2 thợ Nails Nữ có bằng Pa, bao lương $800-1,000$ cho thợ biết làm bột, chân tay nước $600-700$. Tiệm khu mỹ trắng 100%, khách sang típ cao, trên Bình chọn