• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Bột Và Chân Tay Nước Lương $ 1200/tuần

Phone: (559) 731-2888
Area: Visalia, California ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 93277. :

Cần Thợ Nail Gấp


Tiệm Beautiful Nail & Spa cần thợ nail bột và tay chân nước. Bao lương $ 900 -  $1200/ tuần hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm khu mỹ trắng,khách sang, giá nail cao, tip hậu. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Nancy (cell) 559-731-2888 hoặc (Work) 559-636-1888. Cảm ơn.
Beautiful Nails & Spa
3833 W Caldwell Ave
Visalia, CA - 93277

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020