• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Bán Tiệm Nail Đông Khách Good Location
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/Tuần Đảm Bảo $1200-$1800/Tuần

Phone: / Zipcode: 36109
Ngày đăng: March-18-2018 / Ngày hết hạn: March-18-2019 / Views: 852
Tiệm Master Nails ở Montgomery, Alabama  cần thợ nails biết làm đầy đủ, eyelash, eyebrow. Ưu tiên thợ nữ. Đảm bảo lương $1200 - $1800. Bao lương $1200/ tuần trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa, tiệm khu khách sang, khách dễ chịu. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 404-844-3809
 
Master Nails
1113d Perry Hill Rd
Montgomery, AL 36109

Tin liên quan

Maione, Golean Detox
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/Tuần Đảm Bảo $1200-$1800/TuầnCần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/Tuần Đảm Bảo $1200-$1800/TuầnTiệm Master Nails ở Montgomery, Alabama  cần thợ nails biết làm đủ thứ, eyelash, eyebrow. Ưu tiên thợ nữ. Đảm bảo lương $1200 - $1800. Bao lương $1200/ tuần trên ăn chia. trên Bình chọn