• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA

Phone: (757) 754-0267
Area: Virginia Beach, Virginia ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 23462. Ngày hết hạn: March-10-2020

Vì muốn move sang tiểu bang khác nên cần sang tiệm nail gấp! Tiệm rộng 1600 sqft, có 12 ghế, 9 bàn, có 1 phòng wax, 1 phòng facial, 1 phòng ăn, 1 phòng chứa supply, 1 phòng resroom, máy giặt, máy sấy và đầy đủ nails supply. Tiệm đã hoạt động trên 15 năm nên income rất ổn định, lease còn 9 năm nữa. Hiện tại đang có 9 thợ làm very good. Income around $550K - $600K/ năm, tiền rent rẻ. Giá cả thương lượng.

Tiệm Nail Works at 4554 Virginia Beach Blvd Ste 240 Virginia Beach, VA 23462. Tiệm nằm trong Pembroke Mall, đối diện Virginia Beach Tower center, xung quanh có nhiều nhà hàng nổi tiếng. Tiệm nhiều khách walk-in, khu sang, giá nails cao, tip hậu. Đây là cơ hội thích hợp cho anh chị nào thực sự có thiện chí làm ăn. Chủ sẵn sàng ở lại help chủ mới trong thời gian đầu. Nếu thật lòng mua và muốn biết thêm information xin liên lạc Mrs Kim Chi: 757-754-0267 (không kịp bắt phone vui lòng text message) or 757-497-3352 (w). Thank you!

 

Because we want to move to anther sate so that we want to sell our nail salon immediately! The salon is 1600 sqft, has 12 chairs, 9 tables,  1 wax room, 1 facial room, 1 dining room, 1 restroom room, washing machine, dryer and full nails supply. The salon has been operating for more than 15 years so the income is very stable, the lease is 9 years away. There are currently 9 nail technician very good. Income around $ 550K - $ 600K / year, cheap rent. Price negotiable.

Nail Works salon at 4554 Virginia Beach Blvd Ste 240 Virginia Beach, VA 23462. The salon is located in Mall, opposite Leo's Watch Center, surrounded by many famous restaurants. The salon guest walk-in, luxurious, high-price nails, high tip. This is appropriate opportunity for those who are really willing to do business. The owner is willing to stay and help the new owner in the time beginning. If you are interested in buying and would like more information, please contact Mrs Kim Chi: 757-754-0267 (don't time to catch the phone please text message) or 757-497-3352 (w). Thank you!

Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA Good Location
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA Good Location
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA Good Location
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA Good Location
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA Good Location
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA
Cần Sang Tiệm Nail In Virginia Beach VA Good Location
Nail Works | 4554 Virginia Beach Blvd Ste 240 Virginia Beach, VA 23462

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
microblading-class | April-09-2020
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019