• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Sang Tiệm Nails Khu Mỹ Trắng in Austin, TX Giá $80K

Phone: (512) 506-1513 / Zipcode: 78717
Ngày đăng: 17-10-2016 / Views: 798

 

AVERY RANCH DAY SPA

 

Vì gia đình có chuyện khó khăn, Cần Sang Tiệm Nails Gấp khu Mỹ trắng, shopping mới, đẹp, North West, Austin, TX. Tiệm có 6 ghế (ghế mới thay), 5 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng facial, rộng $1,000sqft. Rent $3,100. Bán giá $80K. Quý Vị có thành ý mua, Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: 512-363-7530 or 512-506-1513.

Address: 10510 W. Parmer Ln

... THANK YOU !...
 
❀◕ ‿ ◕❀...❀◕ ‿ ◕❀
 

Tin liên quan

Sang Tiệm Nails Khu Mỹ Trắng in Austin, TX Giá $80KSang Tiệm Nails Khu Mỹ Trắng in Austin, TX Giá $80KCần Sang Tiệm Nails Gấp khu Mỹ trắng, Austin, TX. Tiệm có 6 ghế (ghế mới thay), 5 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng facial, rộng $1,000sqft. Rent $3,100. Bán giá $80K trên Bình chọn