•  1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Bán Tiệm Nail In GA Khu Đông Khách Đảm Bảo Nhanh Hồi Vốn

Phone: (229) 506-2484
Area: Valdosta, Georgia ( Hoa kỳ ) | . Ngày hết hạn: November-26-2019
Nail salon for sale at 1703 Norman dr Ste Valdosta ga 31601. A lot customer, good location, opposite mall, hight price nail. Nail salon have  10 pedicure, 7 table, wax room, washer/ dryer  installed and plenty of displays with spa supply's items. Rent $1617/ month, Income $30k/ month. Salon have activated  6 year, just renew lease . 5 technichians. Good opportunity for any one to own a business. Inquire more details. please call  Hằng 229-506-2484 ( Cell),  229-219-1671( work) Please leave a message if you do not catch up phone
 
 
Cần sang tiệm nail vùng Valdosta Geogria. Trong khu plaza đối diện mall rất đông khách, lượng khách ổn định, khách 80% my trắng, gía nail cao. Tiệm 10 ghế, 7 bàn nail, phòng wax, máy giặt máy sấy đầy đủ. Rent $1617 1/ tháng.  Income trên $ 30K/ tháng. Tiệm đã hoặt động được 6 năm, mới ký lại lease. Hiện tại có 5 thợ.  Đảm bảo nhanh lấy lại vốn. Giá cả thương lượng.  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Hằng 229-506-2484 ( Cell),  229-219-1671( work) Không kịp nghe máy vui lòng nhăn tin. 
 
Bán Tiệm Nail In GA
LuXury Nail Vip | 1703 Norman dr Ste Valdosta ga 31601

Tin liên quan

Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Máy Điện Gải Kangen
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020