• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Sang Tiệm Nail Vùng Plainville, CT

Phone: (917) 476-0068 / Zipcode: 06062
Ngày đăng: 15-02-2017 / Views: 621

Tiệm Nail Cần Bán Vùng Plainville, CT


 
 
 
Tiệm nail cần sang gấp. Ai muốn build tiệm hay mua tiệm để làm. Đây là tiệm mới build để gia đình làm nhưng giờ phải sang gấp vì gia đình có chuyện, cần phải đi tiểu bang khác. Tiệm có 5 ghế spa, 6 bàn nails, đã install ventilation, có washing and dry machine, có camera, fish tank, wine cooler, refrigerator. Tiệm rộng 1,300 square ft, tiền rent rẻ, đầy đủ tiện nghi, tiệm ở khu mỹ trắng. Ai thật lòng muốn sang xin liên lạc: Lily (860)351-5055 or (917)476-0068.
 
 
Connecticut Fine Woodworking
446 East St
Plainville, CT - 06062

Tin liên quan

Sang Tiệm Nail Vùng Plainville, CTSang Tiệm Nail Vùng Plainville, CTTiệm nail cần sang gấp. Ai muốn build tiệm hay mua tiệm để làm. Đây là tiệm mới build để gia đình làm nhưng giờ phải sang gấp vì gia đình có chuyện, cần phải đi tiểu bang khác. trên Bình chọn