• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Sang Tiệm Nail in Lancaster California

Phone: (661) 839-6184. / Zipcode: 93536
Ngày đăng: October-18-2016 / : / Views: 1028

 

Tiệm : Davi Nails


 

CẦN Sang Tiệm Nail in Lancaster California Gấp ! Tiệm Nail trong super walmart ở Lancaster California. Tiệm có 5 ghế, 6 bàn, phòng wax, máy giặt sấy, hiện tiệm đang có 5 thợ. Income $30,000/tháng, giá bán $70,000. Quý Anh Chị có thành ý mua hoặc muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: Mr Phillip (661) 839 - 6184.

 

... THANK YOU !...
❀◕ ‿ ◕❀...❀◕ ‿ ◕❀
 
 

Tin liên quan

(832) 873-3939
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
(404) 547-4233
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Can Nhieu Tho Nails | (334) 224-1210
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Sang Tiệm Nail in Lancaster CaliforniaSang Tiệm Nail in Lancaster CaliforniaCẦN Sang Tiệm Nail in Lancaster California Gấp ! Tiệm Nail trong super walmart. Tiệm có 5 ghế, 6 bàn, phòng wax, máy giặt sấy, Income $30k/tháng. giá bán $70k trên Bình chọn