• 1tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

CẦN THỢ NAIL - Hiring Nail Technician

Phone: (954) 257-6302
Area: Boca Raton, Florida ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 33498. Ngày hết hạn: February-25-2022
Sau mùa covid bây giờ tiệm đang lên lại, ngày càng đông khách nên cần thêm nhiều thợ nail. Biết làm everything hoặc tay chân nước cũng được. Bảo đảm income cho thợ.
Khách Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Phòng ăn vả chổ nghỉ giải lao rộng rải, môi trường thoải mái.
Xin gọi hay text Vin để biết thêm chi tiết: (954) 257-6302
 
CẦN THỢ NAIL - Hiring Nail Technician
CẦN THỢ NAIL - Hiring Nail Technician
CẦN THỢ NAIL - Hiring Nail Technician
 
Venetian Nail Spa | 20417 State Road 7 Boca Raton, FL 33498

Tin liên quan

Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Thực Phẩm Làm Đẹp Và Bảo Vệ Sức Khỏe
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
Banner Làm Bằng Nail | 28-02-2021
CHÍNH PHỦ MỸ GIA HẠN GÓI VAY CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP SBA
Máy Điện Gải Kangen
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Máy Lọc Nước Kangen Của Tập Đoàn Enagic
Hoang Agency 2020