• Build tiem nails
  • sang tiem nail | 20-06-2019
  • Can người Phụ bếp
  • (608) 738-7719 | 21-06-2019

Cần Thợ Nail In GA Bao Lương Cao Thợ Tay Nghề Yếu Sẽ Được Training

Phone: (706) 436-6619
Area: Cumming, Georgia ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 30040. Ngày hết hạn: April-05-2019
Tiệm nails in Cumming GA trong khu shopping center, gần chợ Cần thợ nail bột. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Thợ tay nghề còn yếu sẽ được training. Tiệm khu Mỹ trắng 98%. Good income, giá nail cao, tip cao, khách sang và lịch sự. Chủ vui vẻ, hòa đồng, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái như gia đình. Thật lòng quan tâm xin liên lạc: 706-436-6619.
Thank you!
 
 

Tin liên quan

Cần Bán Tiệm Nail | (469) 401-4444
Cho Vay Mượn Không Cần Thế Chấp Phục Vụ Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ
(678) 640-7742
(903) 314-0026 | 12-06-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | (407) 405-8577
Cần Thợ Nails Ở Florida | (941) 380-3999
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Sang Tiệm Nai | (952) 688-2221
Phuong Le Banner
Cần Gấp Thợ Bột & Chân Tay Nước | (415) 794-9218
Cần Gấp Gấp Gấp Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn In Collegedale TN
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Sang Gấp Tiệm Nails | (603) 361-1631
Cần Thợ Nails | 404-844-3809
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Cần Nhiều Thợ Bột, Chân Tay Nước Biết Làm Everything Càng Tốt
(832) 873-3939
(678) 643-8852
(918) 845-8756
(214) 497-5848
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
Maione, Golean Detox
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Nhiều Thợ | (334) 224-1210
Cần Thợ Nail In GA Bao Lương Cao Thợ Tay Nghề Yếu Sẽ Được TrainingCần Thợ Nail In GA Bao Lương Cao Thợ Tay Nghề Yếu Sẽ Được TrainingCần thợ nail bột. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Thợ tay nghề còn yếu sẽ được training. Tiệm khu Mỹ trắng 98%. Good income, giá nail cao, tip cao, khách sang và lịch sự.  trên Bình chọn