• tre247.com Thanks For Watching
  • Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • Tìm Thợ Nail

Cần Thợ Nails Gấp Lương $7,500 / tháng San Antonio, Texas

Phone: (210) 789-1981
Area: San Antonio, Texas ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 78227. Ngày hết hạn: June-18-2020
Tiệm VIP NAILS rất đông khách walk-ins. Lương hiện tại thợ bột giỏi $6,500 -> $7,500/tháng. Thợ bột trung bình $6,200 -> $6,900/tháng. Xin gọi 210-789-1981 hoặc 210-630-0183. Lưu ý: Chủ không có chổ ở cho thợ. Thank you.

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Đổi Bằng Nails, Tóc, Facical... Renew Bằng Cho 50 Tiểu Bang
Dịch Vụ Máy Cà Thẻ, POS Quản Lý Tiệm Nail & Cho Vay Vốn Tiền Mặt Không Thế Chấp
microblading-class | April-09-2020
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
Cần Thợ Nail In San Antonio City TXCần Thợ Nail In San Antonio City TXCần Thợ Nail In San Antonio City TX. Lương cao. Công bằng, không giành giậtTiệm nail rất đông khách walk-ins và đông khách nhất khu vực này trên Bình chọn