• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Bột, Chân tay Nước In California

Phone: (559) 644-5896 / Zipcode: 93722
Ngày đăng: 21-10-2016 / Views: 209

Nails Club Cần Thợ Nails !


 

Tiệm Nails Club Cần Thợ Bột, Chân tay Nước In California Gấp. Hiện tiệm đang Cần Thợ nail biết làm bột và chân tay nước (ko biết sẽ tranning ) Tiệm vùng north Fresno . khách mỹ trắng, tip cao, giá Nails cao. có thể bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ ! Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: Tina: (559) 644-5896 để biết thêm chi tiết !

Nails Club
Address: 6761 N Milburn Ave Ste 160
FRESNO, CA, 93722

..

Tin liên quan

Cần Thợ Bột, Chân tay Nước In CaliforniaCần Thợ Bột, Chân tay Nước In CaliforniaCần Thợ Bột, Chân tay Nước In California, (ko biết sẽ tranning) Tiệm khu khách mỹ trắng, tip cao, giá Nails cao. có thể bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ trên Bình chọn