• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Sang Tiệm Nail in Morris, Illinois

Phone: (815) 768-5714 / Zipcode: 60450
Ngày đăng: 23-10-2016 / Views: 323


Cần Sang Tiệm Nail


Cần sang tiệm nails ở Illinois. Tiệm Nail khu Mỹ Trắng 99% ($160K ($500K income/year)) Good location. Tiệm Trong big Plaza, Next to Wal-Mart. Khu ít cạnh tranh vì không nhiều tiệm nails. Tiệm có 12 ghế, 10 bàn. 1 phòng wax. 1 office. Rộng 1900. Rent $3900 total..  Quý Vị Thật lòng muốn sang hoặc muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng  liên lạc. owner : (815) 768-5714

 

($160K ($500K income/year)).99% Mỹ trắng. Good location. Trong big Plaza. Next to Wal-Mart. Khu không nhiều tiệm nails, ít cạnh tranh. Có 12 ghế, 10 bàn. 1 phòng wax. 1 office. Rộng 1900. Rent $3900 total..

 Address 2000 Division St, Morris IL

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail in Morris, IllinoisCần Sang Tiệm Nail in Morris, IllinoisCần sang tiệm nails ở Illinois. Tiệm Nail khu Mỹ Trắng 99%. Tiệm có 12 ghế, 10 bàn. 1 phòng wax. 1 office. Rộng 1900. Rent $3900 total trên Bình chọn