• Cần Thợ Nail Vùng Gainesville, Florida
  • Bán Tiệm Nail Đông Khách Good Location
  • Cần Thợ Nails | August-02-2019
  • Build tiem nails

Cần Nhiều Thợ Nails Đảm Bảo Lương Chỗ Làm Chỗ Ở In Charleston South Carolina

Phone: /
Ngày đăng: March-25-2018 / Ngày hết hạn: March-25-2019 / Views: 711
Cần nhiều thợ nails nam nữ or vợ chồng cho nhiều tiệm khác nhau thành phố biển Charleston South Carolina ( và những tiệm nails mới chuẩn bị xây).
Chủ tiệm sẽ sẵn sàng đài thọ cho nhiều chi phí khác nhau và sắp xếp giúp làm giấy tờ để đổi bằng hoặc đi thi bằng nails và sẽ sẵn sàng trả tiền cho đi học lớp nails và lấy bằng. 
Chủ tiệm sẵn sàng hướng dẫn và chỉ tay nghề.
Chủ tiệm nails bao lương  cho thợ có bằng Nails SC. 
Những bằng nails của nhiều tiểu bang khác nhau thuộc vô chương trình NIC sẽ được đổi ngang trực tiếp mà không cần phải thi lại. 
Chủ tiệm sẽ bảo đảm có chỗ làm sẵn, lương và chỗ ở. 
Cần người quản lý tiệm.
Liên lạc Hải 843-819-1400.
Cảm Ơn
 
*********************Nails Teach Wanted**************************************
We are recruiting many many nails technician for multiple current Salon locations and up coming Salons in Charleston SC.

Salon owner willing to pay all the fee to send you to the Nails School and prepare you to be license.

Salon owner will also pay all the fee for paperwork and fee to prepare you to take the test and to be pass.

Salon owner will also pay and take care of the paperwork for those who doesn't like to handle the paperwork yourself.

Any NIC Nails license from out of town can be transfer over without retake the test.

Salon owner willing to train so you can have the skill to do the job.

Job, pay and place to live guaranteed.
Looking for a Salon Manager too.

Contact Hai: (843)-819-1400

Thank You!
 
 
 
 
 
Cần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South Carolina
Cần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South Carolina

Tin liên quan

Maione, Golean Detox
Cần Thợ Nails | (714) 797-1818
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
ĐỔI BẰNG XUYÊN BANG | October-23-2018
build tiem nails
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019 Tùy Chọn Thay Đổi
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | (608) 738-7719
Cần Nhiều Thợ Nails Đảm Bảo Lương Chỗ Làm Chỗ Ở In Charleston South CarolinaCần Nhiều Thợ Nails Đảm Bảo Lương Chỗ Làm Chỗ Ở In Charleston South CarolinaCần nhiều thợ nails nam nữ or vợ chồng cho nhiều tiệm khác nhau thành phố biển Charleston South Carolina ( và những tiệm nails mới chuẩn bị xây).Chủ tiệm sẽ sẵn sàng đài thọ cho nhiều chi phí khác nhau và sắp xếp giúp làm giấy tờ để đổi bằng hoặc đi thi b trên Bình chọn