• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South Carolina

Ngày đăng: 03-25-2018 / Views: 449
Cần nhiều thợ nails nam nữ or vợ chồng cho nhiều tiệm khác nhau, thợ biết làm bôt, dip có bằng nails của tiểu bang South Carolina. Bằng nails ở nhiều tiểu bang khác có thể đổi ngang qua bằng nails của tểu bang  South Carolina. Lương từ $ 5000 - $ 7500 sẽ bao lương cho thợ có bằng nails có bằng SC nếu cần thiết. Có chỗ ở cho thợ đến từ xa. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 843-819-1400
 
Cần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South Carolina
Cần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South Carolina
Cần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South CarolinaCần Nhiều Thợ Nails Lương $5000 - $ 7500 In South CarolinaCần nhiều thợ nails nam nữ or vợ chồng cho nhiều tiệm khác nhau, thợ biết làm bôt, dip có bằng nails của tieeurbang South Carolina. Bằng nails ở nhiều tiểu bang khác có thể đổi ngang qua bằng nails của tểu bang  South Carolina. trên Bình chọn