• tre247.com Thanks For Watching
  • sang tiem nail | 20-06-2019
  • Can người Phụ bếp | December-22-2019
  • (608) 738-7719 | 21-06-2019

Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột, Lương Cao In Alexandria MN

Phone: (320) 219-2822
Area: Alexandria, Minnesota ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 56308. Ngày hết hạn: August-27-2019
Tiệm Vipnail in Alexandria, MN cần thợ nails xuyên bang có kinh Nghiệm bột. Tiệm trong mall, khu mỹ Trắng, khách sang, giá cao. Bao lương từ $4,400 tới $4,800/tháng. Có chỗ ở thoải mái cho thợ ở xa. không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Thật lòng quan tâm và muốn làm xin liên lạc Linh: 320-219-2822.
Thank you!
 
Vipnail
3015 Hwy 29s #4102
Alexandria MN

 

Tin liên quan

Khóa Học Philings Tại Orlando Florida
Làm Bằng Nail | January-10-2020
Cần Thợ Nails, Hair & Đối Tác Làm Ăn | September-06-2019
Cần Thợ Nails Arlington Texas | July-06-2019 PL
Sang Gấp Tiệm Nails | June-20-2019
Cần Thợ Nails In Texas | May-25-2019
Cần Thợ Nails In Georgia | May-31-2019
Cần Bán Tiệm Nail | December-30-2019
Cần Nhiều Thợ nail | July-29-2019
Bán Tiệm Nail Lớn | August-15-2019
Cần Gấp Thợ Nails | July-09-2019
Cần Thợ Nails | August-14-2019
Cho Thuê Tiệm Nail | September-05-2019
Cho Vay von Trên 50 Tiểu Bang | March-17-2020
(678) 640-7742 | November-30-2019
(903) 314-0026 | 12-06-2019
Sang Tiệm Nail In Florida | December-14-2019
Cần Thợ Nails Ở Florida | November-14-2019
Cần Thợ Nails | July-30-2019
Sang Tiệm Nai | September-25-2019
Maione, Golean Detox | August-03-2019
gan-may-ca-the | May-12-2019
microblading-class | April-09-2019
Cần Thợ Nail in Gainesville, Florida | June-04-2019
Cần Bán Tiệm Nail Rất Đông Khách | May-18-2019
Cần Thợ Nails | August-02-2019
(407) 495-0282 | July-31-2019
(303) 564-7703 | June-24-2019
(214) 597-0818 | May-19-2019
Cần Rất Nhiều Thợ Nails | June-21-2019
Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột, Lương Cao In Alexandria MNCần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bột, Lương Cao In Alexandria MNcần thợ nails xuyên bang có kinh Nghiệm bột. Tiệm trong mall, khu mỹ Trắng, khách sang, giá cao. Bao lương từ $4,400 tới $4,800/tháng. Có chỗ ở thoải mái cho thợ ở xa. trên Bình chọn