• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Gấp Thợ Nails In Blackfoot, ID

Phone: (801) 462-6803 / Zipcode: 83221
Ngày đăng: 15-02-2017 / Views: 270

Cần Gấp Thợ Bột Và TCN Vùng Blackfoot, ID


 
 
Tiệm Sassy Nails & Spa in Blackfoot, ID, cần gấp thợ bột và thợ tay chân nước. Bao lương thợ bột $1,000/6 ngày. Khu Mỹ trắng, giá nail cao, tip hậu. Chỗ làm việc vui vẻ, có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc số cell phone: (801)-462-6803. Thank you
 
 
Sassy Nails & Spa
1173 Parkway Dr
Blackfoot, ID - 83221

Tin liên quan

Cần Gấp Thợ Nails In Blackfoot, IDCần Gấp Thợ Nails In Blackfoot, IDTiệm Sassy Nails & Spa in Blackfoot, ID, cần gấp thợ bột và thợ tay chân nước. Bao lương thợ bột $1,000/6 ngày. trên Bình chọn