• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

CẦN THỢ NAILS VÀ CẦN SANG TIỆM NAILS 75093

Phone: 972-567-3635 / Zipcode: 75093
Ngày đăng: 17-10-2016 / Views: 355

Cần Bán Tiệm và Cần Thợ !


 
 

Cần Bán Tiệm Nail vùng FORT-WORTH, TX, Tiệm có 18 ghế, 12 bàn, 2 phòng, máy giặt, máy sấy. Rent $6500. Tiệm củng dang Cần Thợ Nails Gấp. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nails cao, tip hậu. có thể bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng...  Quý Vị Thật lòng mua or Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: Annie 972-567-3635

 

... THANK YOU !...

❀◕ ‿ ◕❀...❀◕ ‿ ◕❀

 

Tin liên quan

CẦN THỢ NAILS VÀ CẦN SANG TIỆM NAILS 75093CẦN THỢ NAILS VÀ CẦN SANG TIỆM NAILS 75093Cần Bán Tiệm Nail vùng FORT-WORTH, TX, Tiệm có 18 ghế, 12 bàn, 2 phòng, máy giặt, máy sấy. Rent $6500. Tiệm củng dang Cần Thợ Nails Gấp. trên Bình chọn