• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương In Greeneville, TN

Phone: (909) 217-9592 / Zipcode: 37745
Ngày đăng: 07-02-2018 / Views: 92

Cần Thợ Nails Bao Lương $ 800- $ 900/ Tuần


 
Cần thợ nails nữ, nam or vợ chồng xuyên bang gấp giỏi tay chân nước. Bao lương từ $ 800- $ 900/ Tuần trở lên. Tiệm Golden Nails & Gifts mở cửa 6 ngày/ tuần, nghỉ chủ nhật. Làm việc từ 9a.m - 7p.m. Tiệm khu mỹ trắng, có chỗ ở free cho thợ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 909-217-9592 or 423-588-5247 ( w )
Cần thợ Nails Nữ Xuyên Bang Bao Lương In Greeneville, TN
Cần thợ Nails Nữ Xuyên Bang Bao Lương In Greeneville, TN

Tin liên quan

Cần thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương In Greeneville, TNCần thợ Nails Xuyên Bang Bao Lương In Greeneville, TNCần thợ nails nữ nam or vợ chồng xuyên bang gấp giỏi tay chân nước. Bao lương từ $ 800- $ 900/ Tuần trở lên. trên Bình chọn