• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails In Maumelle, AR

Phone: (501) 483-8117 / Zipcode: 72113
Ngày đăng: 06-02-2017 / Views: 254

Tiệm Nail Cần Bán Gấp In Maumelle, AR
 
Vì thiếu người trông coi và phải move đi nơi khác, cần sang tiệm nail gấp ở Maumelle, AR. Tiệm có 6 ghế 5bàn, 100% khách mỹ trắng. Có máy giặt máy sấy, phòng ăn, phòng office, phòng facial/wax . Tiền rent $1300/tháng . Tiệm đã hoạt động được 7năm . Mọi chi tiết xin liên hệ cell: 501-483-8117
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
 
Cần Thợ Nails In Maumelle, AR
Maumelle, AR - 72113

Tin liên quan

Cần Thợ Nails In Maumelle, ARCần Thợ Nails In Maumelle, ARVì thiếu người trông coi và phải move đi nơi khác, cần sang tiệm nail gấp ở Maumelle, AR. Tiệm có 6 ghế 5bàn, 100% khách mỹ trắng. trên Bình chọn