• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ Nails Giỏi Tay Nghề Bao Lương $1100 Trở Lên In Center, TX

Ngày đăng: 02-07-2018 / Views: 843
Cần thợ nails ở thành phố nhỏ. Cần người làm việc vui vẻ lâu dài. Không khí làm việc gia đình. Không tranh giành, không phân biệt tuổi tác nhưng phải có tay nghề giỏi. Bao lương $1100 trở lên, tùy theo kinh nghiệm. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc Loan 832-498-8890.
Phone: (832) 498-8890 / Zipcode: 75935
Area: Center, Texas ( Hoa kỳ )
Cần Thợ Nails Giỏi Tay Nghề Bao Lương $ 1100 Trở Lên In Center, TXCần Thợ Nails Giỏi Tay Nghề Bao Lương $ 1100 Trở Lên In Center, TXCần Thợ Nails Giỏi Tay Nghề Bao Lương $ 1100 Trở Lên In Center, TX, Cần người làm việc vui vẻ lâu dài. Không khí làm việc gia đình. không phân biệt tuổi tác nhưng phải có tay nghề giỏi. trên Bình chọn