• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ nails Giỏi Bao Lương $ 2200/ 2 Tuần In Wisconsin

Ngày đăng: 03-09-2018 / Views: 370
Cần thợ nails giỏi tay nghề, biết làm tất cả, sẽ bao lương tuỳ theo tay nghề. Tiệm nails lớn nhất vùng và đẹp,Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng 100%, tips cao, bao Lương $ 2200/2 tuần. Ngoài ra tiệm cũng cần thợ chân tay nước % shellac only, bao lương $1800/2 tuần. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết liên lạc: 715- 393-9339.
 
Cần Thợ nails Giỏi Bao Lương $ 2200/ 2 Tuần In Wisconsin
 
Cần Thợ nails Giỏi Bao Lương $ 2200/ 2 Tuần In Wisconsin
Cần Thợ nails Giỏi Bao Lương $ 2200/ 2 Tuần In Wisconsin
Cần Thợ nails Giỏi Bao Lương $ 2200/ 2 Tuần In WisconsinCần Thợ nails Giỏi Bao Lương $ 2200/ 2 Tuần In WisconsinTiệm T Pro Nails, Cần thợ nails giỏi tay nghề, biết làm tất cả, sẽ bao lương tuỳ theo tay nghề. Tiệm nails lớn nhất vùng và đẹp,Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng 100%, tips cao, bao Lương $ 2200/2 tuần. trên Bình chọn