• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao In Geogria

Ngày đăng: 03-10-2018 / Views: 149
Tiệm nails khu mỹ trắng, nhà giàu, trong khu publix thành phố Suwanee, Georgia. Cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước, facial, massage, thợ làm đủ thứ càng tốt. Lương cao tip hậu, không khí làm việc hòa đồng như gia đình. Cần thợ có tinh thần, trách nhiệm phục vụ khách hàng. Ngoài ra cũng cần thợ eyelash. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 678-764-3713
 
Cần Thợ Nails Làm Bột, Chân Tay Nước, Facial.... In Geogria
 
 
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao In Geogria
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương Cao In Geogria
Cần Thợ Nails Làm Bột, Chân Tay Nước, Facial.... In GeogriaCần Thợ Nails Làm Bột, Chân Tay Nước, Facial.... In GeogriaTiệm nails khu mỹ trắng, nhà giàu, trong khu publix thành phố Suwanee, Georgia. Cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước, facial, massage, thợ làm đủ thứ càng tốt. trên Bình chọn