• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas

Phone: (713) 261-5386 / Zipcode: 77590
Ngày đăng: 24-01-2018 / Views: 329
Cần thợ nails biết làm Everything In Texas City, TX
 
Tiệm Posh Nail Lounge ở 2506 25 th Ave N. Suite 6, Texas city, TX 77590, đang Cần thợ nails Gấp biết làm bột, CTN,  Wax, ... Có thể bao lương $700 -> $900/ tuần tùy theo khả năng. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng. Để biết thêm thông tin xin liên lạc: Ms Nguyệt: 713-261-5386
 
Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas
Cần thợ nails In Texas
Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas
Cần thợ nails In Texas
Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas
Cần thợ nails In Texas
Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas
Cần thợ nails In Texas

Thank you!!!!

Posh Nail Lounge
2506 25 th ave N. Suite 6
Texas city, TX 77590
Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas

Tin liên quan

Cần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In TexasCần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In TexasCần thợ nails biết làm bột, CTN,Wax, lương $700-900/ tuần In Texas trên Bình chọn