• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails Alabama - Huntersville 35806

Phone: (256) 722-8096 / Zipcode: 35806
Ngày đăng: 22-10-2016 / Views: 197

Tiệm Nail : Fusion Nail Spa

❀◕ ‿ ◕❀...❀◕ ‿ ◕❀


 

Tiệm Nail: Fusion Nail Spa vùng Huntsville, AL - 35806. Cần Thợ Nails Alabama - Huntersville, yêu cầu: có bằng làm full time , par time, biết làm bột và thợ tay chân nước gel shellac , waxing . BAO Lương từ: $900 - $1,200 / tuần . Tiệm lớn trong khu chợ Kroger khu Mỹ trắng giá nails cao, típ hậu. Chúng tôi tạo điều kiện đây làm bột gel và pink and white nếu thợ muốn nâng cao tay nghề .. Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: 256-722-8096 hoặc cell phone: 256-640-0325

 

... THANK YOU !... 

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Alabama - Huntersville 35806Cần Thợ Nails Alabama - Huntersville 35806Cần Thợ Nails Alabama - Huntersville, có bằng làm full time, par time, biết làm bột và thợ tay chân nước gel shellac, waxing. BAO Lương từ: $900-$1,200/tuần trên Bình chọn