• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ Nails In Georgia

Phone: (912)344-0116 / Zipcode: 31322
Ngày đăng: 19-10-2016 / Views: 362

Cần Thợ Nails


 

Cần Thợ Nails In Georgia Tiệm The Nail Ave cần thợ nail nam / nữ có kinh nghiệm làm bột pink and white và chân tay nước, khu nửa trắng nửa đen, giá Nails cao, tiền tips good, chỗ làm sạch sẽ thoải mái... có thể bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ !, có chổ ở cho thợ xuyên bang. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Mss. Vi (912)344-0116 or phone tiệm (912)748-6048.

 

 
The Nail Ave
Address: 48 Traders Way
POOLER, GA, 31322

Tin liên quan

Cần Thợ Nails In GeorgiaCần Thợ Nails In GeorgiaCần Thợ Nails In Georgia Tiệm The Nail Ave cần thợ nail nam / nữ có kinh nghiệm làm bột pink and white và chân tay nước. bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ ! trên Bình chọn