• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần thợ nail khu Carrollwood, Tampa (bao lương theo khả năng)

Phone: (813) 389-0035 / Zipcode: 33618
Ngày đăng: 19-02-2018 / Views: 1240
Cần thợ nail nữ trẻ, có kinh nghiệm, biết làm đầy đủ (bột, bột nhúng, gel , pink & white, design) và thợ tay chân nước. Tiệm khu Mỹ trắng, chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Có nhu cầu xin liên lạc Hải (813) 389-0035
Cần thợ nail khu Carrollwood, Tampa (bao lương theo khả năng)Cần thợ nail khu Carrollwood, Tampa (bao lương theo khả năng)

Tin liên quan

Cần thợ nail khu Carrollwood, Tampa (bao lương theo khả năng)Cần thợ nail khu Carrollwood, Tampa (bao lương theo khả năng)Cần thợ nail khu Carrollwood, Tampa (bao lương theo khả năng), Cần thợ nữ trẻ, có kinh nghiệm, biết làm đầy đủ (bột, bột nhúng, gel , pink & white, design) và thợ tay chân nước. Tiệm khu Mỹ trắng, chỗ làm vui vẻ, thoải mái trên Bình chọn