• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.

Phone: (337) 302-6336 / Zipcode: 70601
Ngày đăng: 03-02-2018 / Views: 86

Tiệm Lake Charles, LA. Cần Thợ Quanh Năm, Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm.


 
Cần thợ nails, thợ CTN và nhiều thợ bột có kinh nghiệm, tay nghề khá trở lên. Cần thợ quanh năm. Lương bao $1500/ tuần trên ăn chia, tiệm giá cao, lương không thay đổi. Chỗ làm thoải mái, không giành dựt, chủ sẽ giúp tìm chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm khách dễ tính, income ổn định từ $1500 up $2400. Mọi chi tiết liên lạc: Chị Cindy 337-302-6336. Có giúp thợ đổi bằng, liên lạc số phone: 678-971-7597. Thank you!
 
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.
 
 
Ultimate Nails & Spa
621 W Prien Lake Rd
Lake Charles, LA - 70601

Tin liên quan

Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.Cần Thợ CTN & Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm Vùng Lake Charles, LA.Cần thợ nails, thợ CTN và nhiều thợ bột có kinh nghiệm, tay nghề khá trở lên. Cần thợ quanh năm. Lương bao $1500/ tuần trên ăn chia, tiệm giá cao, lương không thay đổi. trên Bình chọn