• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In Florida

Ngày đăng: 03-08-2018 / Views: 329
Tiệm cần nhiều thợ nails ở 3 locations: Bradenton, Sarasota, and Jupiter fl. Cả 3 Tiêm rất busy. Income $4000-$7000 / tháng, tip $300-$700/ Tuần. Chân nước $26-$105, gel manicure $35/$40. Dipping no manicure $45/ $55, dipping with manicure $55/ $65, fs$32, fs+gel $50, pink/ white $47. Nếu Anh chi nào ở các khu vực này cần việc làm xin goi 9419009415 or 9415381701. Không khí làm việc vui vẻ, chủ hòa đồng.
Cần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In FloridaCần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In FloridaTiệm cần nhiều thợ nails ở 3 locations: Bradenton, Sarasota, and Jupiter fl. Cả 3 Tiêm rất busy. Income $4000-$7000 / tháng, tip $300-$700/ Tuần. Chân nước $26-$105, gel manicure $35/$40. trên Bình chọn