• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

Cần Nhiều Thợ Nails Nữ Vùng Northville, MI.

Phone: (248) 550-2324 / Zipcode: 48167
Ngày đăng: 27-12-2017 / Views: 608

Tiệm Ở Northville, MI. Đang Cần Nhiều Thợ Nails Nữ.Cần nhiều thợ nails nữ. Tay chân nước hoặc thợ bột. Full time va part time. Bao lương hoặc ăn chia $1000/tuần. Income ổn định quanh năm. Tiệm giá cao khu sang tips good. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc: Trang 248-550-2324. Cảm ơn!
 
 
Diva Nails Northville
20089 Haggerty Rd
Northville, MI - 48167

Tin liên quan

Cần Nhiều Thợ Nails Nữ Vùng Northville, MI.Cần Nhiều Thợ Nails Nữ Vùng Northville, MI.Cần nhiều thợ nails nữ. Tay chân nước hoặc thợ bột. Full time va part time. Bao lương hoặc ăn chia $1000/tuần. trên Bình chọn