• doi bang xuyen bang
  • Banner trên thứ 1
  • Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • Build tiem nails

CẦN NHIỀU THỢ NAIL BAO $1000/W

Phone: (832) 373-9679 / Zipcode: 76502
Ngày đăng: 25-10-2016 / Views: 136

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm !


Tiệm đang cần nhiều thợ nails, thợ chân tay nước có kinh nghiệm bao $1000/tuần, thợ biết everything bao $1200/tuần hơn ăn chia, hoặc ăn chia tùy ý thợ... Có chỗ ở cho thợ ở xa, Tiệm khu Mỹ trắng tip cao. giá nails cao. Tiệm cách Austin 1 tiếng, cách Dallas 2 tiếng (thợ nữ càng tốt). cần thợ Có bằng Texas !!! Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: (832) 373-9679 để biêt thêm thông tin.

Thank You !

Tin liên quan

CẦN NHIỀU THỢ NAIL BAO $1000/WCẦN NHIỀU THỢ NAIL BAO $1000/WTiệm đang cần nhiều thợ nails, thợ chân tay nước có kinh nghiệm bao $1000/tuần, thợ biết everything bao $1200/tuần hơn ăn chia, hoặc ăn chia tùy ý thợ... Có chỗ ở cho thợ ở xa trên Bình chọn