• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/Mo

Ngày đăng: 03-01-2018 / Views: 524
Cần thợ nails có kinh nghiệm, làm SNS, gel, chân tay nước, bột càng tốt, thợ có bằng SC càng tốt. Thợ có kinh nghiệm bao lương từ $4000- 6000/ tháng. Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Làm việc không khí vui vẻ, hòa đồng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Gọi đi làm liền, mọi chi tiết liên lạc: 843-424-4474 hoặc phone tiệm 843-712-1293. Thank you!
 
Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/Mo
 
 
 
Famous Nails
1774 Pine Island Rd
Myrtle Beach, SC - 29577
Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/MoCần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/MoCần Gấp Thợ Nails Bao Lương Thợ Có Kinh Nghiệm Từ $4000-$6000/Mo, Cần thợ có kinh nghiệm, làm SNS, gel, chân tay nước, bột càng tốt, thợ có bằng SC càng tốt. Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa trên Bình chọn