• Pedicure Chairs T4 Spa Promotion HOT
  • MERCHANT SERVICES
  • Hong Cong Nails Supply
  • Đăng Tin Cần Thợ Nails / Bán Tiệm Nails

Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC

Ngày đăng: 03-11-2018 / Views: 1366
2 tiệm Nails in Florence SC, cần nhiều thợ nails biết làm chân tay nước ,bột ,eyelash,wax, dipping or biết everything thì càng tốt. Lương tuỳ theo khả năng, bảo đảm income $1.200 -> $1.500 / 6 ngày hoặc hơn tùy khả năng. Khách dễ chịu. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, hoà đồng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-364-7098 or 678-557-9940
 
 
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SCCần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SCCần Gấp Nhiều Thợ Nails Cho 2 Tiệm Nails Ở Florence SC, thợ nails biết làm chân tay nước ,bột ,eyelash,wax, dipping or biết everything thì càng tốt. Lương tuỳ theo khả năng, bảo đảm trên $900/6 ngày. Khách dễ chịu trên Bình chọn